Školní družina

Do 7. oddělení školní družiny dochází 29 dětí.

Družina je pro děti otevřena ráno od 7.00 hod. a po vyučování, kdy chodíme společně na oběd. Škola se zavírá v 16.30 hod., proto je vhodné vyzvedávat děti nejpozději v 16.15 hod. !

________________________________________________________________________

Platba za 1.pololetí (uhrazena do 20.9.2018) = 800,- Kč 

Platba za 2.pololetí (uhrazena do 20.1.2019) = 1200,- Kč

________________________________________________________________________

Při školní družině probíhají v budově tyto kroužky:

pohybové hry - úterý 13.15 - 14.00 hod. (150,-Kč za pololetí)