Školní družina

Do 7. oddělení školní družiny dochází ... dětí.

Družina je pro děti otevřena ráno od 7.00 hod. a po vyučování, kdy chodíme společně na oběd. Škola se zavírá v 16.30 hod., proto je vhodně vyzvedávat děti nejpozději v 16.15 hod.

________________________________________________________________________

Platba za 1.pololetí (uhrazena do 20.9.2018) = 800,- Kč 

Platba za 2.pololetí (uhrazena do 20.1.2019) = 1200,- Kč

________________________________________________________________________

Při školní družině probíhají v budově tyto kroužky: