Školní družina

Do 7. oddělení školní družiny dochází 20 dětí = současná celá třída :-)

Družina je pro děti otevřena ráno od 7.00 hod. a po vyučování, kdy chodíme společně na oběd. Škola se zavírá v 16.30 hod., proto je vhodně vyzvedávat děti nejpozději v 16.15 hod.

________________________________________________________________________

Platba za 1.pololetí (uhrazena do 20.9.2017) = 800,- Kč 

Platba za 2.pololetí (uhrazena do 20.1.2018) = 1200,- Kč

________________________________________________________________________

Při školní družině probíhají v budově tyto kroužky:

pondělí:

Anglický jazyk I. (pro prvňáčky a začátečníky)

Výtvarné tvoření

úterý: 

Pohybové hry  II. (pro druháčky)

středa: 

Anglický jazyk II. (pro druháčky)

čtvrtek:

Pohybové hry I. (pro prvňáčky)